• Gruppen for særskilte internasjonale forbrytelser (SIF) har mottatt tips om 144 krigsforbrytere, blant annet fra Afghanistan (bildet). De fleste sakene vil aldri bli etterforsket. Arkivfoto: Scanpix/Reuters

Krigsforbrytersaker blir ikke etterforsket

Politiet undersøker 144 navngitte personer i Norge for mulige krigsforbrytelser. Men bare én av fem saker blir etterforsket.