Frp slakter forslaget til ny sykemodell

Fremskrittspartiet mener at 100.000 flere personer blir uføretrygdede dersom mer av ansvaret ved sykmeldinger legges på arbeidsgiverne.