Det viser seg nemlig at antallet også inkluderer sykehjemsplasser som finnes i dag, men som av ulike grunner skal saneres og erstattes.

— De fleste av velgerne trodde nok i likhet med oss at det var snakk om nye plasser, sa Solberg i Stortingets spørretime onsdag. Hun utfordret statsministeren til å svare på hvor mange helt nye sykehjemsplasser som skal på plass, noe Stoltenberg ikke ville tallfeste.

— Vi vil la det være opp til kommunene å avgjøre om det skal bygges nye sykehjem, omsorgsboliger eller satses mer på hjemmebaserte ordninger, sa Stoltenberg, som kategorisk avviste at regjeringen har ført velgerne og Stortinget bak lyset.

— Det har hele tiden vært klart at de 12.000 nye plassene både skal erstatte gamle, dårlige plasser og øke antallet plasser, sa Stoltenberg og leste opp fra tidligere budsjettproposisjoner.

ernaSolberg.jpg
SCANPIX