• TREKKER SEG: Politidirektør Øystein Mæland sier årsaken til avgangen er at Faremo og andre politikere ikke har vært klare nok på om han har tillit. FOTO: SCANPIX

Mæland går av som politidirektør

— Umulig for meg å fortsette uten tillit, sier Øystein Mæland, som fratrer med øyeblikkelig virkning.