— Sett sammen med inntektsnivået framstår ikke prisnivået i Norge som spesielt høyt. Det som er høye priser for noen, er høye inntekter for andre. Sammenligninger mellom land viser at prisene som regel er høyere jo rikere et land er, sier Nordbø til Aftenposten.

Det som teller, er dermed ikke prisene isolert sett, men forholdet mellom inntekter og priser, mener han.

— Utviklingen i nordmenns kjøpekraft har vært særdeles god de siste 10-15 årene. Vi kan kjøpe flere varer og tjenester for hver arbeidstime, og i Norge har denne utviklingen gått raskere enn i andre land, sier Nordbø.

Dermed er det også slik at utlendinger som kommer til Norge, kan oppleve prisnivået som svimlende høyt, mens nordmenn på sin side kan fråtse i lave priser i mange land på en langt høyere timelønn enn det som er vanlig i landene de besøker.

Ifølge Nordbø har prisene i Norge steget 24 prosentenheter mer enn i andre land i perioden 1995-2012. Det er altså blitt stadig dyrere her hjemme, men samtidig har produksjonen og inntektene per innbygger steget enda mer.