Begge parter betegnet det to timer lange møtet fredag som godt og positivt.

— Vi har nå bedt om at de nye faktaene vi ikke har hatt tilgang til tidligere, blir dokumentert i en rapport. Dette kan da danne grunnlag for ny etterforskning av saken, sa Sjøvold til pressen etter møtet.

I neste møte med stiftelsen som jobber for gjenopptakelse av saken, skal også tekniske eksperter fra politiet delta. På direkte spørsmål svarte politimesteren bekreftende på at det dreier seg om en etterforskning av det nye opplysningene.

Må se på saken på nytt

— Ja, vi må se på dette på nytt. Når vi får disse faktaene på bordet, må vi gå gjennom og se hva som har kommet i tillegg til det som var kjent da Riksadvokaten gikk gjennom saken sist, sier Sjøvold.

Stiftelsen, som består av en bredt sammensatt faggruppe og flere pårørende, mener flere av mannskapet på Scandinavian Star er ansvarlig for mordbrann. Nestleder Terje Bergsvåg i stiftelsen, som har jobbet i over 20 år med å komme til bunns i saken, er lettet etter møtet.

— Det er utrolig at vi nå fikk et seriøst møte med politiet. For jeg har hatt mange møter med politiet tidligere, og der har de vært mer opptatt av å vri seg unna og unngå en ny etterforskning, sier han til NTB.

Avvist i fjor

En dansk lastebilsjåfør fikk skylden for dødsbrannen i den opprinnelige etterforskningen, men det har i ettertid blitt dokumentert at han døde flere timer før en del av brannene ble antent.

Krav om ny etterforskning er gjentatte ganger avvist av myndighetene i Norge og Danmark, senest av Riksadvokaten i 2012.