• FLESLANDFIGHT: Høyres Øyvind Halleraker og Aps statsråd Anne-Grethe Strøm-Erichsen, tørnet sammen i Stortinget om utvidelsen av Flesland flyplass. FOTO: Håvard Bjelland

Fleslandstrid blir statsrådsprat

Personlig vil forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen ha fortgang i striden mellom Avinor og Forsvaret. Men i Stortinget svarte hun formelt, og sa at en avklaring vil komme i 2013. Det handler om areal som må til for å utvide flyplassen.