Nå kan han havne i streik

Brudd i forhandlingene.