• VIL KJEMPE: Kristin Halvorsen vil løse flere mobbesaker ved hjelp av mobbehjelpen. FOTO: SCANPIX

Barneombudet skal gi mobbehjelp

Barneombudet får flere stillinger for å hjelpe elever og foreldre som ikke når fram i mobbesaker.