Selv om World Economic Forum rangerer antibiotikaresistens som en av verdens tre største helsetrusler, ønsker helseministeren å innføre et lovverk som norske eksperter mener vil gi mer antibiotikaresistente bakterier i Norge.

— Hvis regjeringen går inn for å sende norske pasienter ut av landet for operasjon, er det stikk i strid med all fornuft. Det vil føre til mer resistente bakterier i Norge, sier overlege Dag Berild ved infeksjonsmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus til Dagsavisen.

Norge ligger på bunn i omfanget av antibiotikaresistens hos mennesker og dyr i Europa. I søreuropeiske land, hvor bruken av antibiotika er høyere enn her, er imidlertid omfanget langt større, og faren er derfor at norske pasienter vil ta med seg resistente bakterier dersom de velger å få behandling på sykehus i utlandet.

— Det er et vettløst forslag. Det viser en mangel på forstand, sier professor i samfunnsmedisin ved NTNU, Steinar Westin.

Høie mener eneste forutsetning for fritt å kunne velge sykehus i Europa, er at behandlingen også tilbys i Norge. Forslaget, som er en del av EUs pasientrettighetsdirektiv, er sendt på høring og forventes innført allerede innen nyttår.