Transocean-saken er blitt omtalt som norgeshistoriens største skattesak. Den har vært etterforsket siden 2005. Selve rettssaken tok ni måneder, og 2. juli falt dommen i Oslo tingrett. Retten avviste samtlige av Økokrims tiltalepunkter. Dermed ble Transocean og tre av selskapets skatterådgivere frifunnet.

Økokrim må innen onsdag avgjøre om dommen skal ankes.

— Jeg vil ikke forstå det om den ikke blir anket, sier Joly til Dagens Næringsliv.

Hun har fulgt saken siden midten av 2000-tallet da hun jobbet i den regjeringsoppnevnte spesialenheten mot korrupsjon og hvitvasking.

Økokrim tok ut tiltale for unndragelse av 7 milliarder kroner til beskatning. De tre rådgiverne var alle tiltalt for medvirkning til grovt skattesvik. Tiltalen omfattet også datterselskaper i Transocean.

Økokrims førstestatsadvokat Morten Eriksen sa til NTB da dommen falt 2. juli at Økokrim skulle sette seg grundig inn i dommen før det blir foretatt endelige vurderinger av ankespørsmålet.