6.500 flere barn i fattige familier

Antallet barnefamilier med varig lav inntekt øker her i landet. Årsaken er flere fattige innvandrerfamilier.

  • NTB
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 11 år gammel

74.000 barn under 18 år lever nå i familier med vedvarende lav inntekt, ifølge de siste tallene fra Statistisk sentralbyrå. Det er 6.500 flere barn enn i treårsperioden 2004 til 2006, skriver Aftenposten.

Veksten i fattige barnefamilier er sterkest hos ikke-vestlige innvandrere. Årsaken er ofte en kombinasjon av barnerike familier og at få er i jobb. I familier med bakgrunn fra Irak, Afghanistan og Somalia lever opp mot 7 av 10 barn i familier med vedvarende lav inntekt, ifølge EUs definisjon. Fattige regnes som personer med inntekter lavere enn 60 prosent av mediangjennomsnittet for en treårsperiode.

— Det har vært en sterk økning i barnefattigdom i Norge de siste ti årene, sier Fafo-forsker Tone Fløtten til Aftenposten.

Hun mener regjeringens såkalte «arbeidslinje» de siste årene har vært det viktigste virkemidlet i kampen mot fattigdom, men at den har sine begrensninger.

— Dersom vi virkelig vil bekjempe fattigdom, kommer vi ikke utenom økt økonomisk støtte til dem som står utenfor arbeidslivet, sier Fløtten.

Publisert