6.500 flere barn i fattige familier

Antallet barnefamilier med varig lav inntekt øker her i landet. Årsaken er flere fattige innvandrerfamilier.