Regjeringspartiene Høyre og Frp og samarbeidspartiene Venstre og KrF presenterer punktene i jordbruksavtalen på en pressekonferanse i Vandrehallen i Stortinget klokka 21.05 onsdag kveld.

Partiene skal være enige om en økning i budsjettrammen på rundt 250 millioner kroner over statens opprinnelige tilbud til bøndene.

Det gjenstår å se hvor mye partiene har endret på de omstridte forslagene fra landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) på selve innretningen — altså måten pengene brukes på. Her har blant annet en utvidelse av melkekvotene og støtteordningene til kornbønder vært problematiske forslag til endringer, både for næringen og for samarbeidspartiene.

- Uryddig

Innspurten i forhandlingene onsdag kveld har foregått med bistand fra statens forhandlingsleder Leif Forsell. Departementsråden fra Landbruksdepartementet ble hentet inn til Stortinget for å bistå i dragkampen om landbruksoppgjøret.

Det reagerer lederen av næringskomiteen, Geir Pollestad (Sp) kraftig på.

— Det er svært uryddig av Listhaug å sende departementsråd Forsell inn i forhandlingene i stortingskorridorene. Jeg respekterer partienes rett til å forhandle seg imellom, men reagerer på at Landbruksdepartementets øverste embetsmann deltar på partimøter i Stortinget. Der har han ingenting å gjøre. Jobben som skal gjøres i Stortinget er det politisk ledelse som har ansvaret for, sier Pollestad til NTB.

Brudd og brudd

Årets jordbruksoppgjør gikk til behandling i næringskomiteen på Stortinget etter at det ble brudd i forhandlingene mellom staten og bondeorganisasjonene 13. mai i år - og etter at sonderinger mellom regjeringen og Venstre og KrF strandet natten før Listhaug måtte sende tilbudet til stortingsbehandling.

I tråd med samarbeidsavtalen plukket de fire partiene opp tråden når saken formelt havnet i Stortinget.

Forhandlingene mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og staten ble brutt da organisasjonene ble tilbudt en økning på 150 millioner kroner fra i fjor og en innretning på jordbruksstøtten som næringen mener bare vil komme noen få store bruk til gode.