Drapet skjedde i mannens hjem på Stol på Karmøy, skriver Haugesunds Avis.

Løvfalds to foreldre og tre barn er tilkjent en oppreisningserstatning på 200.000 kroner hver.