I 2011 tjente bedriftsidrettslaget ved Ilseng fengsel 22.160 kroner fra salg av brus, inkludert salg til ansatte og besøkende, og 7.325 kroner fra salg av telefonkort til innsatte, skriver Hamar Arbeiderblad. Det er idrettslaget som organiserer salget fra automat.

Lederen for Hedmark fengsel, Ole Johnny Rydland, sier til avisen at inntekten fra brussalget skal tilfalle idrettslaget som før, men at telefonpengene skal gå tilbake til de innsatte i form av gratis telefonkort til innsatte uten penger.

Forskjellen på de to ordningene er at det er monopol på telefonkortsalget, mens brus kan kjøpes andre steder.

Rydland presiserer at ordningen med at bedriftsidrettslaget står for denne tjenesten, er hensiktsmessig:

— Alternativet var en løsning der dette ble solgt via kiosk og ekstern butikk hvor tilgjengelighet og fleksibilitet hadde vært dårligere. Prisen til de innsatte hadde ikke vært lavere, sier han.