• KVOTETAPERE: Landsbykvinnene som jobber på bomullsmarkene utenfor kjølegassfabrikken i den indiske delstaten Gujarat klager over forurensning og ødeleggelse av drikkevannsforsyning og jordsmonn. Selskapet Gujarat Fluorochemicals tjener store penger på salg av klimakvoter. En rekke norske selskaper er på kundelisten. FOTO: ASH SWEETING

Svartelister ti av ti norske kvotefavoritter

Alle de ti største leverandørene av klimakvoter fra u-land til norske selskaper svartelistes. I India beskyldes en av dem for å forgifte både vann og jordsmonn.