Første halvår i år ble 132 jenter under 18 år mistenkt eller siktet for kriminalitet i Oslo. Det er halvparten så mange som i samme periode i 2008 da 263 jenter ble mistenkt eller siktet, skriver Aftenposten. Ifølge politiet har jenteandelen i barne— og ungdomskriminaliteten aldri vært lavere.

Nedgangen de siste årene har vært jevn og gradvis for jentene, men blant de unge guttene ser man ikke den samme effekten og her ligger kriminaliteten på samme nivå som i 2008. 82,7 prosent av alle anmeldte personer under 18 år var gutter, viser politiets halvårstall.

Sidsel Natland ved Høgskolen i Oslo og Akershus har forsket på unge kvinners voldsbruk og feminin identitet. Hun tror det kan ligge kulturelle årsaker bak at færre jenter enn før begår lovbrudd.

— Det kan godt hende at det å teste ut ulovlige ting ikke er like kulturelt akseptert. Det kan igjen føre til at de som fortsatt holder på med kriminalitet, blir mer marginalisert, sier Natland til Aftenposten.