- Høyesterett er virkelighetsfjerne

Advokat Gunnar Ravlo legger hovedansvaret for sprikende og streng rettspraksis på Høyesterett. De vil ikke svare.