15. mai er siste gang Lånekassens 600.000 kunder betaler på studielånet én gang i kvartalet. Framover må studielånet betales én gang i måneden, og den første regningen kommer tilsendt i juli, med forfall i august.

Samtidig kommer også nye ordninger som fleksibel forfallsdato og avtalegiro.

— Månedlig betaling harmonerer bedre med lønnsutbetalingene enn kvartalsvis fakturering, og dette har lenge vært et ønske fra kundene våre. Sammen med muligheten til å velge avtalegiro og endre forfallsdato i samsvar med lønningsdato, vil månedlig betaling kunne gjøre det lettere for kundene å betale ned på lånet, sier Anne-Berit Herstad, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

Det vil også bli mulig å justere ned nedbetalingstiden på lånet. Det betyr at kundene kan bruke kortere tid på nedbetalingen, mens fakturabeløpet vil øke. Nedbetalingstiden kan eventuelt justeres opp igjen senere.

I tillegg innføres forsinkelsesrenter i Lånekassen, og det blir med det dyrere å betale regningene for sent eller ikke å betale dem.

Alle Lånekassens kunder vil få et informasjonsbrev om de nye ordningene i slutten av juni.