Ved midnatt fikk forhandlingsdelegasjonene, med representanter for alle de berørte bransjene, et «papir på bordet», skriver Aftenposten.

Dette er ikke det samme som en «skisse», som er riksmeklerens ord for forslag til helhetlig løsning.

En slik skisse er «take it or leave it». At partene først får et utkast er sannsynligvis for å være sikker på at den endelige skissen er spiselig for alle.

— Begynner å bli lei hverandre

Det er umulig å si hvor lenge disse diskusjonene vil vare. Klokken 02 var partene fremdeles ikke kommet til noen enighet.

Ifølge VG, skal partene være så nær hverandre at det blir betegnet som «en skandale» av avisens kilder om det ikke blir en løsning.

— Vi jobber veldig konkret, sa riksmekler Kari Gjesteby til Aftenposten litt før klokken 23.

— Det er en rimelig god og høflig tone, men vi begynner å bli lei av hverandre, smilte hun.

De til sammen 17.000 som eventuelt vil gå ut i streik mandag, er fordelt på elleve forbund. Streiken vil dermed ramme flere bransjer.

Slutt på øl og brus

7.000 av dem som er tatt ut i streik er medlemmer av Fellesforbundet.

Dette er blant annet medlemmer som jobber offshore og på skipsverft i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Oljebransjen kan også bli rammet, da ansatte ved to forsyningsanlegg er tatt ut i streik. Dette kan medføre at flere enn 20 plattformer som mottar forsyninger fra Mongstad Base og Vestbase, må stenge ned virksomheten.

I tillegg vil vel 2.000 medlemmer som jobber i Skanska, Veidekke og NCC Construction over hele landet tas ut i streik. Dette vil i all hovedsak ramme arbeidsgiverne.

Andre konsekvenser av en streik vil blant annet være at mesteparten av leveransene av øl og mineralvann til butikkene vil stoppe. Enkelte lønns- og personalarbeidere er også tatt ut og dette kan føre til at grupper ikke får utbetalt lønn.

Oslo ruller inn

Fagforbundet vil ta ut over 450 av sine medlemmer i streik, blant annet medlemmer som jobber i Nettbuss Trøndelag, Tide Trondheim og Trønderbilene.

For Oslo gjelder uttaket Unibuss med totalt 77 medlemmer. Både verkstedarbeider og sjåfører er tatt ut.

I Oslo og nabofylkene vil nesten all regional rutetrafikk fra Akershus inn til Oslo stoppe opp, samt nesten all lokal busstrafikk i Oslo. I Vestfold vil en stor del av rutetrafikken stoppe. I Midt-Norge vil nesten all rutetrafikk i Nord- og Sør-Trøndelag stoppe helt opp. I Møre og Romsdal vil en streik ramme store deler av rutetrafikken, samt flybussen til og fra Ålesund lufthavn Vigra.

Flytrafikken kan stoppe

Flyene på Gardermoen kan bli stående fordi de ikke får fylt drivstoff. I tillegg kan cateringtjenestene også stoppe opp.

Det er svært sjelden det blir streik i et mellomoppgjør, sist gang dette skjedde var i 1981.