Det var i februar og mars for tre år siden at bedriften i Vindafjord kommune i Rogaland senket vannstanden i Øvre og Nedre Vågavatn under den tillatte minstegrensen.

NVE mener at reduksjonen førte til skader på vannlevende organismer det er vanskelig å vite omfanget av, samt at selskapet brøt vannressursloven og dermed viste en manglende forståelse for lovverket.

NVE påpeker også at selskapet har hatt en betydelig fortjeneste av den ulovlige nedreguleringen av vannstanden og har beregnet denne til rundt 1,75 millioner kroner.

Vågan Settefisk AS produserer smolt for matfiskoppdrett. Selskapet fikk på grunn av værforholdene en midlertidig tillatelse til å senke vannstanden, men NVE mener at de gikk betydelig over grensene som var gitt i tillatelsen.