Barna får snakke, men har liten makt

Barn i Norge får si sin mening. Og de har makt som forbrukere. Men som samfunnsborgere stiller de svakt, mener forskere.