Brokete fortid brukes mot mødre

Norske menn velger å gifte seg med barkvinner fra fattige kår. De er gode nok som mødre til ekteskapet ryker. Da brukes fortiden mot dem.