Ny verdifastsettelse av boliger

Regjeringen foreslår å jevne ut ligningsverdiene på boliger, men endringene blir så små at det samlet sett ikke blir noen merkbar endring i formuesskatten på egen bolig.