Vurderer lyd- og bildeopptak i straffesaker

Domstoladministrasjonen vurderer lyd- og bildeopptak av forklaringene i straffesaker.