Randal ristar Høgre

Håkon Randal (77) meiner at hans eige parti, Høgre, har mest å læra når det gjeld å bruka pensjonistane aktivt i politisk arbeid.