Jan Johansen ned fra navnetoppen

Jan Johansen er ikke lenger Norges vanligste navn. Inn på navnetoppen stiger Jan Olsen.