Politisk vilje kan stanse utslippsøkningen

Det er fullt mulig å stoppe utslippsøkningen i verden. Det som skal til er en global politisk vilje til dugnad, og verden er på rett vei, mener miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV).