Vil ha homofritt trossamfunn

Norsk Luthersk Misjonssamband vil kapre de som ikke vil ha homofile prester.