Kø av saker om kjønnslemlestelse

En navngitt norsk statsborger er anmeldt for å utføre kjønnslemlestelse her i landet på mindreårige jenter fra ikke-vestlige land.