Knusende kritikk av psykiatrien

En fersk rapport fra Riksrevisjonen påviser store mangler i det psykiske helsevernet for voksne.