Rekordår for erstatning

2005 ble et rekordår for utbetalinger av statlig voldsoffererstatning. Erstatningsutbetalingene kom i fjor opp i 102,6 millioner kroner, mot 74,9 millioner kroner i 2004. Det er en økning på 36,9 prosent sammenliknet med 2004.