- Toska ville blitt dømt uten tilståelse

Bevisene mot David Toska er så sterke at han ville blitt dømt selv om han hadde forholdt seg taus.