Høgre sitt lyntog til tyske ekspertar

Høgre sin lyntogvisjon, Den sørnorske Høgfartsringen, skal utgreiast av tyske jernbaneekspertar.