Mener Havnå var sleggemannen

Aktoratet mener Erling Havnå var NOKAS-raneren som prøvde å slå inn vinduet i tellesentralen med slegge.