Vi ønsker å redde liv, men kan for lite

Du kan være nesten sikker på at noen vil stanse opp for å hjelpe deg dersom du kollapser eller faller livløs om på gata i Norge. Men dessverre – faren er stor for at hjelpen vil være til liten nytte.