Vil lokke kommunene til å holde folk friske

Ved å pålegge kommunene å ta en femdel av sykehusregningen, tror helseminister Bjarne Håkon Hanssen de vil gjøre mer for å holde innbyggerne friske.