Seks av ti støtter politiet

Seks av ti nordmenn mener politiet ikke har gått for langt i sine aksjoner for mer fritid og høyere lønn.