Intelligente byer vil redde klimaet

Bergen er en av 13 fremtidsbyer i Norge. Ved hjelp av informasjonsteknologi, og smarte løsninger tar Bergen opp kampen for klimaet og et bedre bymiljø.