Rekordoverskudd i Kommune-Norge

Kommune-Norge går så det griner. Flere kommuner kan vifte med rekordoverskudd, mye takket være lav rente, god skatteinntekter og mer effektiv drift. Best går det for Høyre- og Frp-styrte kommuner.