Ingen ønsker å ta 75-åringenes førerkort

Helsemyndighetene har ingen planer om å legge fram forslag om øvre aldersgrense på førerkort.