• FULL KONTROLL: Europas eget system for satellittnavigasjon Galileo skal blant annet bidra til overvåking av all trafikk og alle bilister. ILLUSTRASJON: REUTERS FOTO: HO

Sier ja til Galileo på Jan Mayen

EU ønsker en bakkestasjon for satellittsystemet Galileo på Jan Mayen. Regjeringen sier ja. Norge får tre eller fire landanlegg.