Livbåt-faren ikkje over

Oljeindustrien er enno ikkje trygg på at alle feil er fjerna på livbåtane offshore.