Blir syke av NAV-reform

Omorganiseringen av NAV-kontorene har ført til at de ansatte sliter med sykmeldinger, høyt arbeidspress, usikkerhet og lønnskonflikter.