Stortinget sa ja til store CO2-utslipp

Stortinget ga før jul i all stillhet oljeselskapet British Petroleum (BP) tillatelse til å øke Norges utslipp av CO2 med 500.000 tonn.