Stor pågang av mongolske asylsøkere

Siden i sommer er det kommet nær 600 mongolske asylsøkere til Norge. Men myndighetene levner dem små muligheter til å få bli.