• BØR PUNGE UT: SV foreslår at oppdrettsselskapene må betale fast, prisregulert avgift som skal tilfalle kommunene. – Næringen bidrar for lite økonomisk til kommunene, mener stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes. FOTO: Jan M. Lillebø, arkivfoto

– Kommunene er blitt skatteparadis for oppdrettere

SV foreslår at laksenæringen må betale avgift til kommunene, men Kvinnherad-ordføreren advarer mot nye pålegg til oppdretterne.