Avgjørelsen skal komme etter lunsj fredag, opplyste tingrettsdommer Oddmund Svarteberg før rettsmøtet ble avsluttet 15.30-tiden tirsdag i lokalene til Borgarting lagmannsrett i Oslo.

Svarteberg sa også at han vil varsle partene dersom han trenger mer tid å avsi kjennelse i saken. Tingrettsdommeren sa tidligere at han regner med at rettens avgjørelse av klagen på vedtaket om å tvangsflytte Krekar vil bli anket, uansett utfall.

Ved for eksempel et fengslingsmøte er det vanlig at kjennelsen foreligger samme dag, men her finnes det ingen rettspraksis på området.

Oslo tingrett skal ta stilling til gyldigheten av vedtaket om å tvangsflytte Krekar til Kyrksæterøra i Hemne kommune i Sør-Trøndelag.

En del av diskusjonen i retten tirsdag dreide seg om et dokument der Krekar angivelig skriver om voldsbruk, blant annet om rekkefølge ved likvidering. Krekars advokat Brynjar Meling avviste at Krekar hadde skrevet dette.

Meling opplyste etter det over sju timer lange rettsmøtet at han har varslet PST om at spørsmål om det aktuelle dokumentet blir brakt inn for Oslo tingrett umiddelbart.

— Nå går vi ned på kontoret og skriver en begjæring om dokumentinnsyn, sa advokaten. (©NTB)