• Det er misforhold mellom det justisminister Anders Anundsen har sagt i Stortinget, og den dokumentasjonen Stortinget har fått oversendt, sier Martin Kolberg (Ap).

Han sier det ikke er noen ting som tyder på at politikkendringen justis— og statsminister varslet i trontaledebatten høsten 2014, er gjennomført av politiet når det gjelder utsendelser av lengeværende asylbarn.

Ikke spor av endret politikk

— Vi ser ikke spor av politikkendringen i dokumentasjonen vi har fått. I tillegg er departementet holdt løpende orientert om praksisen i utsendelsessaker, og de grep ikke inn mot dette. Det burde de gjort, om politikken hadde vært lagt om. Derfor er det bredt flertall for å gjennomføre åpne høringer i saken, sier Kolberg, som leder Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Det er bare regjeringspartiene H og Frp som ikke støtter høringen. En samlet opposisjon mener en bredt anlagt høring er bedre enn å oversende flere spørsmål til justisministeren.

— Det er en rekke ubesvarte spørsmål, og ingenting i materialet har så langt underbygget at det ble innført en ny praksis for de lengeværende barna. Tvert imot, alt tyder på at praksisen fra 2013 ble videreført, sier KrFs Hans Fredrik Grøvan.

Opplysningene spriker

Venstres Abid Q. Raja sier det er kommet ulike opplysninger fra statsråden, Politidirektoratet og Politiets Utlendingsenhet.

— Opplysningene spriker, og det stadig dukker opp nye opplysninger i media. Alle svar ligger per nå ikke på bordet. Derfor går vi inn for høring.

I tillegg krever stortingsflertallet at Anundsen må oversende alle dokumenter i saken.

Alvorlig

— Det er alvorlig at komiteen ikke har fått all dokumentasjon vi ba om. Vi må få alle relevante dokumenter som kan ha betydning for vår behandling av saken, sier komitéleder Martin Kolberg (Ap).

Et av temaene på dagens møte var gårsdagens avsløring i bt.no om at Justisdepartementet før jul unnlot å oversende en rekke dokumenter i saken. Det er dokumenter Politidirektoratet mente var relevante for saken, og som derfor ble oversendt til Justisdepartementet.

Denne silingen av informasjon er ikke komiteen fornøyd med. De vil selv avgjøre om et dokument er relevant eller ikke for den saken de nå behandler.

Bred høring

Kontroll- og konstitusjonskomiteens rolle er å finne om justisminister Anders Anundsen har gitt Stortinget riktig informasjon da han hevdet at det var innført en ny praksis med å ikke prioritere utsendelse av lengeværende asylbarn.

Komitémedlem Jette Christensen (Ap) sier det vil bli en grundig og bred høring. Det vil gå noen uker før den blir avviklet, fordi en rekke andre saker også står på komiteens program.

Det ble i går også vedtatt å avholde åpen høring i saken om helseminister Bent Høies håndtering av sykehussaken i Møre og Romsdal. Det er vedtatt å bygge et nytt sykehus utenfor Molde, men prosessen frem mot vedtaket gir grunnlag for en åpen høring, mener stortingsflertallet.