– Krekar snakket i går på den kurdiske TV-kanalen NRT. Der truet han meg fordi jeg har brent deler av koranen tidligere, sier Halmat Goran tilTV 2.

I 2012 ble Krekar dømt til to år og ti måneders fengsel for å ha truet Goran, to andre kurdere og Erna Solberg.

I intervjuet med NRT får Krekar spørsmål om hvordan de som håner profeten Muhammed og koranen, bør straffes, ifølgeNRK. Krekar svarer at straffen for å krenke religionen eller for å forlate troen, er å bli drept.

Ifølge kanalen er enkelte ord sensurert i intervjuet som ligger ute på kanalens nettsider, men Goran mener det er liten tvil om at hans navn blir nevnt.

– Det er ikke riktig at Krekar skal kunne gå rundt og komme med nye trusler, sier han til NRK.

Det har ikke lyktes verken NTB, TV 2 eller NRK å få en kommentar fra Krekars advokat Brynjar Meling til anmeldelsen.

Venter på ankesak

Mulla Krekar bor nå i Oslo i påvente av at Borgarting lagmannsrett skal ta stilling til politiets beslutning om å tvangsflytte ham til Kyrksæterøra i Sør-Trøndelag.

Tre dommere i lagmannsretten skal avgjøre politiets krav om tvangsforflytting av Krekar. Ankesaken blir tidligst behandlet neste uke.

Dommer Oddmund Svarteberg i Oslo tingrett konkluderte tidligere under tvil med at kravet, av hensyn til rikets sikkerhet, ikke var urimelig eller i strid med menneskerettighetene. Svarteberg konkluderte imidlertid med at Krekar kunne oppholde seg i Oslo til ankesaken er avgjort.

Tingretten konkluderte under noe tvil med at det verken var brudd på menneskerettighetene eller Grunnloven å tvangsflytte Krekar fra Østlandet til Sør-Trøndelag. Til grunn for kjennelsen lå blant annet rapporter og trusselvurderinger fra PST som slår fast at Krekar fremdeles utgjør en fare for sikkerheten i Norge.

Før påske?

Krekars advokat, Brynjar Meling, anket umiddelbart kjennelsen etter at den falt i Oslo tingrett.

Meling sa at Krekar er forberedt på alle muligheter, samt at han er klar til å ta saken «hele veien» i rettssystemet. Meling var heller ikke overrasket over at de må høyere opp i systemet for å få en avgjørelse.

– Vinner vi ikke fram i lagmannsretten, reiser saken såpass prinsipielle spørsmål at Høyesterett bør ta stilling til den. Jeg antar at vi vil ha en endelig avgjørelse før påske, uttalte Meling.